Styrelse

Välkommen till Duvan i Motala

Personlig utveckling med själslig/andlig inriktning

KURSER - FÖREDRAG - STORSEANSER - MEDITATIONER

 

Ordförande

Bo Gustafsson

bo.gustafsson@vattenfall.com

0141-563 44

070-645 36 84

 

 

 

 

 

Vice-kassör

Sonja Lundström

sonja@lundstrom.one

072-718 58 26

 

Sekreterare

Reymond Gryveken

reymond_gryveken@hotmail.com

0141-21 61 77

072-744 21 61

 

Vice-sekreterare

Britt-Marie Petersson

bmp@live.se

0141-22 11 51

070-256 78 14

 

Suppleant

Anne-Christine Skoglund

anqi.skoglund@gmail.com

070-274 55 61

 

 

Planeringsgruppen

 

Sonja Lundström

sonja@lundstrom.one

072-718 58 26

 

 

Valberedningen

 

Matti Fuxborn

matti@fuxborn.se

070-651 11 73

 

 

Styrelsen