Styrelse

Välkommen till Duvan i Motala

Personlig utveckling med själslig/andlig inriktning

KURSER - FÖREDRAG - STORSEANSER - MEDITATIONER

Ordförande

Bo Gustafsson

0141-563 44, 070-645 36 84

Kassör

Reymond Gryveken

0141-21 61 77, 072-744 21 61

Sekreterare

Britt-Marie Petersson

0141-22 11 51, 070-256 78 14

Suppleant

Annamia Ross

073-801 97 15

Suppleant

Anne-Christine Skoglund

070-274 55 61

Styrelsen