Styrelse

Välkommen till Duvan i Motala

Personlig utveckling med själslig/andlig inriktning

KURSER - FÖREDRAG - STORSEANSER - MEDITATIONER

Ordförande

Bo Gustafsson

bo.gustafsson@vattenfall.com

0141-563 44, 070-645 36 84

Sekreterare

Reymond Gryveken

reymond_gryveken@hotmail.com

0141-21 61 77, 072-744 21 61

Vice-sekreterare

Britt-Marie Petersson

bmp@live.se

0141-22 11 51, 070-256 78 14

Kassör

Annamia Ross

annamia.ross@hotmail.com

073-801 97 15

Vice-kassör

Sonja Lundström

sonja@lundstrom.one

072-718 58 26

Suppleant

Anne-Christine Skoglund

anqi.skoglund@gmail.com

070-274 55 61

Suppleant

Mirka Andersson Wikman

mirka@mw-vision.se

070-070 62 31

Planeringsgruppen

Sonja Lundström

sonja@lundstrom.one

072-718 58 26

Mirka Andersson Wikman

mirka@mw-vision.se

070-070 62 31

Styrelsen