Återkommande aktiviteter

Välkommen till Duvan i Motala

Personlig utveckling med själslig/andlig inriktning

KURSER - FÖREDRAG - STORSEANSER - MEDITATIONER


ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER


Meditation

Meditation är troligen det bästa verktyg som finns för att kunna hitta tillbaka till oss själva. Forskning visar också på den stora hälsofrämjande nyttan meditationen har för utövaren, både fysiskt och mentalt. Vill du ge dig något som är både hälsofrämjande och billigt börja meditera. Om du har svårt att hitta rutin för detta hemma eller vill ha stöd för att komma igång är det också ett bra sätt att medverka på våra ledda meditationer. Terminens ledda meditationer kan ha olika teman men är i grunden gemensamma med syfte att hjälpa oss att aktivera vår egen kraftkälla genom kontakten med vårt inre.


Är på tisdagar i Duvans lokal kl. 18:30

Pris: Medlemmar 30 kr. Övriga 50 kr.          Bo Gustafsson         Susanne Kjellstrand            Ulla Holstad

          070-645 36 84           070-366 91 21               070-258 51 28


Medlemsmöten

Vi träffas för att diskutera sedvanliga föreningsärenden, utvärdera genomförda arrangemang, diskutera föreningens rutiner och planera för framtiden.


När: Tisdagar 29/9, 27/10, 24/11

Tid:18:30 samtliga tillfällen

Var:Duvans lokal Prinsgatan 29 B (Gaveln)

Fika:Gratis

Ansvarig: Styrelsen25 augusti

Bo Gustafsson

22 september

Susanne Kjellstrand

6 oktober

Ulla Holstad

20 oktober

Susanne Kjellstrand

3 november

Ulla Holstad

17 november

Susanne Kjellstrand

1 december

Bo Gustafsson