Återkommande aktiviteter

Välkommen till Duvan i Motala

Personlig utveckling med själslig/andlig inriktning

KURSER - FÖREDRAG - STORSEANSER - MEDITATIONER


ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER


Meditation.

Meditation är troligen det bästa verktyg som finns för att kunna hitta tillbaka till oss själva. Forskning visar också på den stora hälsofrämjande nyttan meditationen har för utövaren, både fysiskt och mentalt. Vill du ge dig något som är både hälsofrämjande och billigt börja meditera. Om du har svårt att hitta rutin för detta hemma eller vill ha stöd för att komma igång är det också ett bra sätt att medverka på våra ledda meditationer. Terminens ledda meditationer kan ha olika teman men är i grunden gemensamma med syfte att hjälpa oss att aktivera vår egen kraftkälla genom kontakten med vårt inre.
Meditation med Bosse Gustafsson


Bosse hemmahörande i Motala har omfattande studier i filosofi och har under många år praktiserat Yoga och meditation. Han har också gått flera mediala kurser och utbildad av Eric Pearl i Reconnective Healing.


Med:Bo Gustafsson

När:Tisdag. 3/9, 17/9, 1/10, 15/10, 29/10.

Tid:18:30 Tänk på att komma i tid!

Pris:Medlemmar 30 kr, övriga 50 kr/gång

Meditation med Sarita Males


Sarita hemmahörande i Boxholm föreläsare och utbildare inom Pranic Healing och god vana av att hålla meditationer


Med:Sarita Males

När:Tisdag. 20/8, 12/11, 26/11.

Tid:18:30 Tänk på att komma i tid!

Pris:Medlemmar 30 kr, övriga 50 kr/gång


Medlemsmöten


Vi träffas för att diskutera sedvanliga föreningsärenden, utvärdera genomförda arrangemang, diskutera föreningens rutiner och planera för framtiden.


När:Medlemsmöten tisdagar. 24/9, 19/11.

Tid:18:30 samtliga tillfällen

Var:Duvans lokal Prinsgatan 29 B (Gaveln)

Fika:Gratis

Ansvarig: Styrelsen