Återkommande aktiviteter


ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER


Meditation

Meditation är troligen det bästa verktyg som finns för att kunna hitta tillbaka till oss själva. Forskning visar också på den stora hälsofrämjande nyttan meditationen har för utövaren, både fysiskt och mentalt. Vill du ge dig något som är både hälsofrämjande och billigt börja meditera. Om du har svårt att hitta rutin för detta hemma eller vill ha stöd för att komma igång är det också ett bra sätt att medverka på våra ledda meditationer. Terminens ledda meditationer kan ha olika teman men är i grunden gemensamma med syfte att hjälpa oss att aktivera vår egen kraftkälla genom kontakten med vårt inre.


Är på tisdagar i Duvans lokal kl. 18:30

Pris: Medlemmar 50 kr. Övriga 100 kr.          Bo Gustafsson         Susanne Kjellstrand            Ulla Holstad

          070-645 36 84           070-366 91 21               070-258 51 28


Medlemsmöten

Vi träffas för att diskutera sedvanliga föreningsärenden, utvärdera genomförda arrangemang, diskutera föreningens rutiner och planera för framtiden.


När: Tisdagar Årsmöte 16/2 föranmälan, 16/3 föranmälan, 13/4 föranmälan, 25/5 föranmälan

Tid:18:30 samtliga tillfällen

Var:Duvans lokal Prinsgatan 29 B (Gaveln)

Fika:Gratis

Ansvarig: StyrelsenDatum

Med

Föranmälan

9 februari

Bo Gustafsson

9 mars

Ulla Holstad

6 april

Bo Gustafsson

4 maj

Susanne Kjellstrand