Återkommande aktiviteter


ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER


Meditation

Meditation är troligen det bästa verktyg som finns för att kunna hitta tillbaka till oss själva. Forskning visar också på den stora hälsofrämjande nyttan meditationen har för utövaren, både fysiskt och mentalt. Vill du ge dig något som är både hälsofrämjande och billigt börja meditera. Om du har svårt att hitta rutin för detta hemma eller vill ha stöd för att komma igång är det också ett bra sätt att medverka på våra ledda meditationer. Terminens ledda meditationer kan ha olika teman men är i grunden gemensamma med syfte att hjälpa oss att aktivera vår egen kraftkälla genom kontakten med vårt inre.Som tidigare terminer kommer vi även denna termin ha två meditationer. Meditationerna som också kommer att innehålla vetenskapliga metoder för att ger oss lugnet, friden och balansen i oss själva som i sin tur även påverkar vår vardag med ökad livsglädje.


Måndag: 27/9 och 8/11


Pris: Medlemmar 50 kr. Övriga 100 kr.

          Bo Gustafsson                  


Medlemsmöten

Vi träffas för att diskutera sedvanliga föreningsärenden, utvärdera genomförda arrangemang, diskutera föreningens rutiner och planera för framtiden.


När: Måndagar 30/8, 25/10, 6/12

Tid:18:30 samtliga tillfällen

Var:Duvans lokal Prinsgatan 29 B (Gaveln)

Fika:Gratis

Ansvarig: Styrelsen