Återkommande aktiviteter


ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER


Medlemsmöten

Vi träffas för att diskutera sedvanliga föreningsärenden, utvärdera genomförda arrangemang, diskutera föreningens rutiner och planera för framtiden.


När: Medlemsmöte 22/1, 12/2 årsmöte, 25/3, 12/5 med planering för höstens program

Tid:18:30 samtliga tillfällen

Var:Duvans lokal Prinsgatan 29 B (Gaveln)

Fika:Gratis

Ansvarig: Styrelsen