Hyra-lokalen

Välkommen till Duvan i Motala

Personlig utveckling med själslig/andlig inriktning

KURSER - FÖREDRAG - STORSEANSER - MEDITATIONER


Hyra lokalen.


Hyr Duvans fina lokal för möten, sammankomster och kurser etc. 


4 timmar 600 kr.

8 timmar 1000 kr.
För längre perioder enl. ök.

Mejla info@duvan.org eller ring Reymond 0141-21 61 77