Om Duvan


FÖRENINGEN DUVAN

Prinsgatan 29 B

591 32 Motala


Hemsida: www.duvan.org

Mailadress: info@duvan.org


BAKGRUND

Några vänner såg ett behov av att i föreningsform samla personer som arbetar med eller är intresserade av bl.a. alternativa terapier och personlig utveckling.

I januari 2001 samlades ett flertal personer och bildade Föreningen Duvan som en politiskt och religiöst obunden förening. Föreningen är ideell.


SYFTE

Föreningen Duvan skall arbeta för medlemmarnas och andra intresserades personliga utveckling inom det själsliga/andliga området. Detta skall ske i en kärleksfull och positiv anda som i förtroende stöder och stimulerar människors tillväxt.


VERKSAMHET

Föreningen Duvans verksamhet består av sedvanliga medlemsmöten, temakvällar, kurser och föredrag m.m. inom intresseområdet till en rimlig kostnad.


FÖRENINGSLOKAL

Föreningen Duvan lokal finns på Prinsgatan 29 B, Motala.

OBS! Alla aktiviteter hålls i föreningslokalen om inget annat anges.


MEDLEMSAVGIFT

200 kr per år oavsett när du går med.

Betalning kan ske på medlemsmöten, aktiviteter eller via Bg 5118-4224 till Föreningen Duvan.

Du kan även  Swicha till 123 096 13 18.

Åldersgräns för medlemskap är 18 år. (Glöm inte ange namn, adress, telefon och gärna  mejladress om du använder inbetalningskort). Som medlem erhåller du rabatt på Duvans alla evenemang.

Länk till bli medlem.


EN FÖRENING FÖR ALLA

Inom föreningen ryms många kompetenser. Bland medlemmarna har vi: Andliga vägledare, Astrologer, Ekonomer, Frisörer, Författare, Healers, Hälso och livscoacher, Ingengörer, Livsvägsledare, Jobbcoache, Loktekniker, Lärare, Massörer, Medier, Poeter, Qigonglärare, Skådespelare, Småföretagare, Sångare, Zonterapeuter, m.fl.


MEDLEMSKORT

Vårt medlemskort gäller även vid aktiviteter hos dessa föreningar i "Nätverket" och vice versa:

Föreningen Spiran i Linköping.


DUVAN HAR DESSA BÖCKER över 400 st. FÖR UTLÅNING UTAN KOSTNAD TILL MEDLEMMAR


Sorterat efter författare.

Sorterat efter bokens titel.


Senaste uppdateringen var  den 8/2 2023 (Böckerna i lokalen är sorterad efter författarnas efternamn.)

FÖRANMÄLAN TILL AKTIVITETER

Enklast är att göra anmälan från hemsidan som finns direkt under varje aktivitet eller att skicka sms alt. ringa aktivitetsansvarig enligt programmet. En anmälningspärm att fyllas i finns även i föreningslokalen.

Är aktiviteten fullbokad eller inställd kommer det att stå på anslagstavlan på startsidan.


Tänk på att göra er  anmäla  i så god tid som möjligt så att aktiviteten blir av. Vid för sent inkomna  anmälningar finns risk för att aktiviteten redan hunnit bli inställd, just pga. att för få anmält sig i tid.