Bli medlem

Välkommen till Duvan i Motala

Personlig utveckling med själslig/andlig inriktning

KURSER - FÖREDRAG - STORSEANSER - MEDITATIONER

BLI MEDLEM

För helår 200 kr och för andra halvåret (efter 1/7) 100 kr.

Betalning kan ske på medlemsmöten, aktiviteter eller via Bg 5118-4224 till Föreningen Duvan. Du kan även betala med Swich till 123 096 1318.

Åldersgräns för medlemskap är 18 år. (Klicka på länken bli medlem och fyll i dina uppgifter.)

Som medlem erhåller du rabatt på Duvans alla evenemang. Vårt medlemskort gäller även vid aktiviteter hos föreningar i "Nätverket". Vilka dessa är står under fliken Om Duvan.

Länk till bli medlem.