ser.terapi.ulla.holstad

Välkommen till Duvan i Motala

Personlig utveckling med själslig/andlig inriktning

KURSER - FÖREDRAG - STORSEANSER - MEDITATIONER

Föreläsning/Workshop om SER-Terapi med Ulla Holstad


S-samtalsterapi, E-energi, flow breathing, R-regressionsterapi.


SER - terapi är en integrativ terapimetod, vilket betyder att i terapin sammanflätas olika psykologiska teorier och metoder. Man ser människan som en helhet med Kropp, Behov, Tankar, Känslor och Själ. Terapin handlar om hur vi går ifrån oss själva och hur vi kan hitta tillbaka till oss själva. Vi har alla en inneboende önskan att hitta hem. Med det menas att ta reda på vem vi egentligen är. Som barn fick vi veta att vissa känslor och beteenden ej var accepterade, av de vuxna vi hade runt oss. Vårt spontana, naturliga uttryckssätt var många gånger skrämmande för vuxna och måste kontrolleras. Vilket har lett till att vi varit tvungna att förtränga delar av oss för att bli omtyckta. Som barn utvecklade vi strategier för att hantera den smärta som uppstod. Det intressanta är att vi fortsätter att använda samma strategier även som vuxna. Vilket inte längre gagnar oss utan istället hindrar oss från att vara oss själva fullt ut. Under workshopen presenterar jag de verktyg och metoder som används i SER – terapin. Hur det kan hjälpa oss att komma till rätta med det som hindrar oss att leva livet fullt och utan rädslor. Workshopen varvas med föreläsning och regression - och visualiseringsövningar.


När du ger dig själv möjligheten
att lära känna dig själv på ett
djupare plan, frigör du livskraft,
glädje och energi och öppnar upp
för möjligheten att skapa det liv du vill leva.


Ulla Holstad

samtalsterapi.behandling@gmail.com

079–3061924 Poppelgatan 2 A Motala


Välkomna!


När: Söndag den 15 mars

Tid: 15:00 – 17:30

Var: Duvans lokal Prinsgatan 29 B (Gaveln)

Pris: Medlemmar 150 kr. Övriga 200 kr.

Fika: 20 krFöranmälan görs från Duvans hemsida, pärmen i lokalen eller SMS:a Bo Gustafsson 070-645 36 84