non-violent.bo.gustafsson

Samtalskväll. Non-violent-kommunikation med Bo Gustafsson


Kvällens tema handlar om ett sätt att kommunicera. Vi tittar närmare på författaren Marshall B Rosenbergs bok och andemeningen med ”nonviolent communication”.

Enligt Marshall Rosenberg är det ett grundläggande behov att vilja bidra till andras och eget välbefinnande. Han visar hur vårt sätt att relatera och kommunicera kan bli en dörr till ett andligt liv. Det handlar inte om att vara perfekt. Det handlar om att kunna återskapa tillit när vi gör misstag och att glädjas över varje kontakt som uppstår. Nonviolent Communication (NVC) ger dig praktiska verktyg för ett andligt utövande som baseras på kontakten med andra människor. NVC kan hjälpa dig att: Omforma dömande tankar, ord eller handlingar. Agera i enlighet med vad du värderar. Stå upp för det du tror på men utan att skapa avstånd till andra som väljer att se saker på ett annat sätt. Ta hand om dina behov som ett första steg mot att ge till andra. Övervinna idéer som blockerar empati och leder till våld. Skapa kontakt på ett sätt som leder till medkänsla för allas behov.

 

Non-violent Communication hjälper dig att:

Befria dig själv från effekterna av tidigare erfarenheter och kulturell prägling. Bryta tankemönster som leder till konflikter, ilska och depression. Utveckla relationer baserade på ömsesidig respekt, medkänsla och samarbete. Skapa sociala strukturer som möjliggör att allas behov kan bli tillgodosedda Hantera konflikter fredligt; personligt eller yrkesmässigt, nationellt eller internationellt.


Välkomna!


När: Tisdag den 13 oktober

Tid: 18,30 – ca:20,00

Var: Duvans lokal Prinsgatan 29 B (Gaveln) Motala

Pris: 100 kr

Fika: Duvan bjuder på fika, kaffe/te och en kakaFöranmälan görs från Duvans hemsida. Pärmen i lokalen eller SMS:a Bo Gustafsson 070-645 36 84