Om Duvan

Välkommen till Duvan i Motala

Personlig utveckling med själslig/andlig inriktning

KURSER - FÖREDRAG - STORSEANSER - MEDITATIONER

 

FÖRENINGEN DUVAN

Prinsgatan 29 B

591 32 Motala

 

Hemsida: www.duvan.org

Mailadress: info@duvan.org

 

BAKGRUND

Några vänner såg ett behov av att i föreningsform samla personer som arbetar med eller är intresserade av bl.a. alternativa terapier och personlig utveckling.

I januari 2001 samlades ett flertal personer och bildade Föreningen Duvan som en politiskt och religiöst obunden förening. Föreningen är ideell.

 

SYFTE

Föreningen Duvan skall arbeta för medlemmarnas och andra intresserades personliga utveckling inom det själsliga/andliga området. Detta skall ske i en kärleksfull och positiv anda som i förtroende stöder och stimulerar människors tillväxt.

 

VERKSAMHET

Föreningen Duvans verksamhet består av sedvanliga medlemsmöten, temakvällar, kurser och föredrag m.m. inom intresseområdet till en rimlig kostnad.

 

FÖRENINGSLOKAL

Föreningen Duvan lokal finns på Prinsgatan 29 B, Motala.

OBS! Alla aktiviteter hålls i föreningslokalen om inget annat anges.

 

MEDLEMSAVGIFT

För helår 200 kr och för andra halvåret (efter 1/7) 100 kr.

Betalning kan ske på medlemsmöten, aktiviteter eller via Bg 5118-4224 till Föreningen Duvan.

Du kan även Swicha till 123 096 13 18.

Åldersgräns för medlemskap är 18 år. (Glöm inte ange namn, adress, telefon och gärna mejladress om du använder inbetalningskort). Som medlem erhåller du rabatt på Duvans alla evenemang.

Länk till bli medlem.

 

EN FÖRENING FÖR ALLA

Inom föreningen ryms många kompetenser. Bland medlemmarna har vi: Andliga vägledare, Astrologer, Ekonomer, Frisörer, Författare, Healers, Hälso och livscoacher, Ingengörer, Livsvägsledare, Jobbcoache, Loktekniker, Lärare, Massörer, Medier, Poeter, Qigonglärare, Skådespelare, Småföretagare, Sångare, Zonterapeuter, m.fl.

 

MEDLEMSKORT

Vårt medlemskort gäller även vid aktiviteter hos dessa föreningar i "Nätverket" och vice versa:

Hallsbergs Spiritualistiska Förening, Ljusgården i Linköping, Föreningen Spiran i Linköping, Livsfilosoferna i Tranås, Livsinsikt i Västervik.

 

DUVAN HAR DESSA BÖCKER ca: 300 st. FÖR UTLÅNING UTAN KOSTNAD TILL MEDLEMMAR

 

Sorterat efter författare.

Sorterat efter bokens titel.

 

Senaste uppdateringen var den 12/4-2017 (Böckerna i lokalen är sorterad efter författarnas efternamn.)

 

 

 

 

ANMÄLAN TILL AKTIVITETER

Enklast är att skicka in din anmälan från hemsidan eller att ringa in anmälan enligt programmet i programmhäftet. En anmälningspärm finns även i föreningslokalen.

Vid aktivitetsanmälan skickas inget extra svarsmejl ut utöver det ordinarie om inte aktiviteten blivit inställd eller om den är fullbokad.

 

Tänk på att anmäla er i god tid så att aktiviteten blir av. Vid sent inkommen anmälan finns risk för att aktiviteten redan hunnit bli avbokad, just pga. att för få anmält sig i tid.